Menggambar dan Mewarnai Manga

Superwarrior adalah pejuang hebat pembela kebenaran. Mereka sangat senang membantu yang lemah dan menolong yang sedang mengalami kesusahan. Mereka bertubuh sehat dan kuat. Mereka juga pintar, baik hati, dan tidak sombong.

Selain itu, ada juga Fairy Princess. Mereka adalah peri dan putri yang cantik-cantik. Mereka memilih rasa kasih dan sayang yang sangat besar. Mereka sangat mencintai keindahan. Mereka juga sangat menyukai ilmu pengetahuan.

Adik-adik ingin hebat seperti mereka? Ternyata caranya gampang. Mereka suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka senang berolahraga. Mereka juga sangat suka menjaga kebersihan. Mereka memberi kepada sesama. Mereka rajin belajar. Mereka juga selalu siap menolong teman-temannya yang tertimpa kesusahan. Adik-adik pasti mampu meniru mereka.

Melalui buku Menggambar dan Mewarnai Manga Superwarrio dan Menggambar dan Mewarnai Manga Fairy Princess terbitan KawanPustaka, adik-adik diajak untuk berlatih menggambar, mewarnai, dan menulis, adik-adik bisa berkenalan dengan mereka.

  1. Gambarkan mereka dengan menebalkan garis gambar yang tersedia.
  2. Warnai mereka dengan mengikuti warna pada gambar lengkap yang ada.
  3. Tuliskan nama mereka dengan melengkapi dengan garis putus-putus yang tersedia.

Buku ini juga disertai dengan bonus mainan rumah-rumahan yang bisa dirakit sendiri oleh anak dengan cara menggunting, melipat, dan menempel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kawan Pustaka | Penerbit Buku